Обобщение по темата

Уважаеми колеги,
имаме необходимия минимум изказвания, за да обобщим резултатите по темата за съставяне на критерии за оценка на качеството на едно учебно съдържание.
Два основни елемента се очертаха като възможни предварителни критерии:

Учебното съдържание и неговото качество

Смятам, че могат да се използват следните методи: 1. Експертна оценка от компетентни специалисти. 2. Самооценка на лектора и чувството му на удовлетвореност или неудовлетвореност. 3 Оценка на курсистите. И трите начина са субективни, но ако са еднозначни могат да дадат ясна представа за получените резултати. 4. Входящ тест за установяване на нивото на познания и умения по темата на обучението и изходящ тест със същата насоченост след приключването на обучението. 5. Прилагане в практиката на усвоените знания и умения.

Какви критерии са необходими да приложим

Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание новата тема за дискусия. Тя е формулирана по следния начин: „Какви критерии са необходими да приложим, за да осъществим оценка на качеството на учебното съдържание по програмите, които ЦРЧРРИ реализира”.