Смятам, че могат да се използват следните методи: 1. Експертна оценка от компетентни специалисти. 2. Самооценка на лектора и чувството му на удовлетвореност или неудовлетвореност. 3 Оценка на курсистите. И трите начина са субективни, но ако са еднозначни могат да дадат ясна представа за получените резултати. 4. Входящ тест за установяване на нивото на познания и умения по темата на обучението и изходящ тест със същата насоченост след приключването на обучението. 5. Прилагане в практиката на усвоените знания и умения. Последните методи са по-обективни, но изискват повече време и подготовка за прилагането им.