Обобщение от проведената дискусия

Уважаеми колеги,
Бих искала да изкажа благодарности за Вашата активност в провелата се дискусия. В продължение на около месец имахте възможност да представите Вашата гледна точка по темата за коучинга и неговото приложение като метод на обучение в ЦРЧРРИ.

Дискусия на тема „Коучингът като метод на преподаване"

Според Международната коуч федерация (ICF) коучинга е партньорство между коуч и клиент (респективно в нашия случай се приема, че клиента е обучаващ се) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента/обучаващ се, да увеличи своя личен и професионален потенциал.