Уважаеми колеги,

стартираме нова тема за дискусия "Методи за формиране на екипни нагласи, мотивация и толерантност в процеса на обучение".

Очакваме да споделите Вашите впечатления по темата, както и да предложите възможни начини за формиране на екипни нагласи в едно обучение, независимо от тематичната насоченост или обхвата на целевата група.

Надяваме се темата да се развие на базата на Вашият опит и активност.

Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

Уважаеми колеги,

Представям на вашето внимание мнението на г-жа Силвия Нейчева по темата, което пристигна на електронната поща.

 

При първа среща с нова група в Центъра предлагам на курсистите да се представят, да разкажат как са попаднали в този курс и каква е мотивацията им да бъдат точно тук. Така всички взаимно се опознават и чуват палитрата от възможни причини, поради които някой започва обучение – от „случайно, в последния момент ми се обадиха”, през „това е още един шанс за работа” и „мечтая да започна собствен бизнес” до „исках да се запиша точно в този курс”. В реакциите на курсистите виждам изненадата, а понякога и еуфорията им при споделянето на по-цветните и необичайни отговори.

С идеята да се разширят границите на познанието един за друг поставям задачата към курсистите от „административно обслужване” да представят презентация на любима тема. Хем развиват умения, хем разкриват дълбокия си интерес в дадена сфера. След презентациите си дават сметка колко малко знаят един за друг, така както всеки ден са заедно, примерно, два или три месеца.  От друга страна, допускането до полето на съкровените лични занимания сближава. Да не говорим, че споделеното знание обогатява общата им култура.

Дискусиите по различни въпроси в течение на курса също имат своя принос за създаването на самочувствие у курсистите, че са равностоен партньор в процеса на обучение. Обмяната на личен опит – и на обучаемите и на преподавателя, прави от една страна по-достъпна изучаваната материя, а от друга, предоставя възможност за разглеждането на различни гледни точки дори по уж тривиални теми. Това е и начинът курсистите да бъдат „разбрани” от другите, като заявят открито своята позиция по различни въпроси.

Отношението към „различния” в групата е както индикация за общите нагласи на неодобрение към определен тип поведение, така и силен сплотяващ екипа фактор. Личният пример на преподавателя в случая е много важен, защото би могъл да даде нов невзет предвид ракурс, да свали напрежението и да изведе извод или поука от ситуацията. В тази връзка през последната година отделям време в лекциите си на темата за емоционалната интелигентност и новите теории за управление на конфликта. Интересът към тях е голям, а територията е непозната за по-голяма част от обучаемите.

Практиката в Центъра да се излъчва отговорник на групата още в първите дни на обучение е много успешна по много причини. Облекчава двупосочно комуникацията организатор-група, пести време, бързо и неусетно пренасочва енергията от евентуалните битки за лидерското място към по-съзидателни цели. Отговорникът се превръща в своеобразен говорител на групата пред множеството различни преподаватели в течение на курса. Била съм свидетел и на това как отговорник със своите силни лични качества буквално извежда напред групата.

Силвия Митева

 

Пет., 02/11/2018 - 10:09 Permalink