Как SmartNet може да бъде полезен за преподаватели и участници в обучителния процес?

Уважаеми преподаватели,

започваме с новите дискусии в Клуба на лектора, който е с обновена визия и функционалности. Благодарение на  направените промени този дигитален продукт:

Методи за формиране на екипни нагласи, мотивация и толерантност в процеса на обучение

Уважаеми колеги,

стартираме нова тема за дискусия "Методи за формиране на екипни нагласи, мотивация и толерантност в процеса на обучение".

Очакваме да споделите Вашите впечатления по темата, както и да предложите възможни начини за формиране на екипни нагласи в едно обучение, независимо от тематичната насоченост или обхвата на целевата група.

Надяваме се темата да се развие на базата на Вашият опит и активност.