Да изготвим пособие за самоподготовка на обучавания

Уважаеми колеги,

Предлагаме Ви за дискусия една тема, която се надяваме да привлече вниманието на повече лектори. Самоподготовката на обучаваните е от съществено значение, но в много случаи тя е пренебрегната незаслужено в процеса на обучение.