Добре дошли в Клуба на лектора! 
Въведохме тази тема с идеята, че в съвременното интерактивно обучение на възрастни, дискусията е един от най-използваните методи. Как обаче да модерираме груповата дискусия успешно? Някои от нас – лекторите от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, имат значителен опит в тази област; други, по една или друга причина, не прилагат често този метод в своите обучения. Със сигурност обаче за всички нас ще бъде полезно да обменим мнения и да споделим опита си.

Модератор (от латински: modratio/moderare → управлявам, ръководя, насочвам, регулирам) e човек, който ръководи разговор или друга комуникация и ги направлява.

Професията ми е такава, че тази дейност ми е почти ежедневие или бих казал често срещана в работата ми.

Ср., 19/01/2011 - 11:02 Permalink

Когато се упражнява модераторска дейност най добрият вариант е лицето-модератор да е и експерт в областта на модераторството за съответната област - предмет на модериране.
За целта е желателно да се наблюдават следните отговори за причините:
- смисъл (за какво се прави това);
- структура;
- представяне на дейността (информацията), подходи, инструменти и т. н.;
- подготовка за това.
От друга гледна точка се налага и сами да си отговорите на въпросите:
- Имаме ли желание за тази дейност (налице ли е страст, предизвикателство, амбицията за представяне, може ли да се поеме отговорност и т. н.);
- Каква структура на модериране да се избере - любимата, да бъде разбираема и възпроизводима (да може да се реализира);
- Как да се представи замисъла на модериране - визуализация, опорни точки, помощни материали и средства, изкуството да управлявате вниманието, процесите, аудиторията (принципи на един източник на информация!?, един фокус на внимание!?, какво трябва да се направи за правилната реализация?...);
- Каква стратегия и тактика да се избере за постигане на успеха (целта) на модератора? (цел, проблем/и, решение - всеобхващащо + поддръжка);
- Какъв модел за управление на процесите сте избрали (риск)?;
- Какво е съотношението на сложност спрямо знания, от това зависи и поддръжката на участниците в процеса или загуба на интерес...;
- Да се избягва загубата на интерес, процесите да са прости, функционални, ефективни, но не простовати.;
- С каква подготовка разполагате?, Колко пъти сте правили това?
- Култура на представяне...;
- Работеща формула: състояние, структура, представяне и репетиране с анализ на крайното състояние + адаптивна корекция;
- Мащабност на реализацията...;
- Необходимост от корпоративна култура: разумни правила, неразумни правила, история, дизайн ...
Ср., 19/01/2011 - 11:51 Permalink
Снимка
vanya.novakova

Искам да допълня, че модерацията е процес, чрез който може да се подкрепи създаването на нагласи и вземането на решения в група. 
Счита се, че модераторите изпълняват различни функции - в някои случаи модераторът може да участва активно в създаването на съдържание, докато в други може за модератора да е по-важно да създаде основата на общуването и да улеснява това общуване, без да се намесва в същината на дискусията. Вие как мислите?

Ср., 19/01/2011 - 22:04 Permalink
Снимка
Verji

Днес с модерация наричат много неща. По телевизията модерират (водят предаване), по радиото също и на всяко заседание, на което някой стои отпред, говори по конкретната тема и дава думата се назовава модериране. Може ли обаче да се разгледа разликата в модерирането на една дискусия в зала и една електронна дискусия?

Вт., 20/01/2011 - 10:37 Permalink
Снимка
Анонимен (непроверено)

Здравейте колеги,
Прочетох мненията ви по темата и смятам следното: Модераторът трябва да бъде човек-експерт по темата, за да може дискусията да се проведе в насоката, в която той предварително е избрал. Т.е. модераторът, за да се нарече такъв, трябва предварително да е наясно с крайната цел на разговора. За мене, модераторът е лектор, който се стреми участниците сами да достигнат до изводите, които следват от проблема. Но това е само част от обучителния процес. Всяка едно обучение трябва да има изложение, но ценното е, когато изводите направи самата аудитория.

Вт., 20/01/2011 - 11:50 Permalink
Снимка
Lina_Kostadinova

Здравейте и от мене, Лина Костадинова!
Запознах се с написаното от вас по темата. Смятам, че "модератор" е точно формулирано от г-жа Новакова и г-н Марио Ангелов. Съгласна съм и с мнението на Вержи за водещите, но аз ще се опитам да се изкажа по самата тема "модериране на дискусия в група". Според мене изборът как да се модерира един разговор - дали чрез водене по предварително начертан път за достигане на точно определени изводи или по незнайния път "каквото излезе от дискусията" - зависи от това, каква аудитория стои насреща. Ако групата се състои от "знаещи по темата" ценно е да се използва методът "каквото излезе", а когато се модерира среща от "аудитория с лаици" може би предварително начертан сценарий е по-добрия вариант!

Вт., 20/01/2011 - 12:05 Permalink
Снимка
vanya.novakova

Преглеждайки вашите мнения, според мен се оформиха области, в които си заслужава да навлезем по-дълбоко. 
Модерацията е създадена основно за групови процеси и може да бъде използвана както в малки, така и в големи групи. При това, докато специфичните дейности може да се различават, основните принципи трябва да останат едни и същи.
Виждам, че интерес предизвиква въпросът за ролите, които играят модераторът и участниците, но нека имаме предвид, че те винаги са в рамките на някакъв специфичен контекст (среда, тема, модератор, група, методи). 
От тази гледна точка предлагам да обсъдим въпроса за ролите на модератора и участниците, като се концентрираме върху обученията на Центъра. 
Освен това, нека да дадем мненията си по въпроса за разликата в модерирането на традиционна дискусия в зала и електронна дискусия.

Нед., 23/01/2011 - 13:31 Permalink
Снимка
v.koleva5

В.Колева Здравеите!
Модерацията се използва в големи и малки групи.Добре е темата да бъде предварително определена, за да има дискусия по нея.Независимо в каква форма се разглежда дадената тема- дистанционно или организирано в някаква класна проява, трябва да има подготовка по темата,изказване на мнения от участниците в групите и накрая обобщаване.Обобщаването може да се прави и от модератора.С направените обобщения се акцентира не само по темата,а с направената дискусия и изказаните мнения може да се разрешат всякакви проблеми.Тук е силата на модератора.А в Центъра те всички са много добри.Много е важна средата и участниците в групите.
Участвам в различни форуми и в интернетпространството.Там не само си наблюдаван, но ако изкажеш по-различно мнение от това на модератора си предупреждаван.Ако не възразявате нека дискутираме по темат"Насилието оказвано от медиите."
Икакто има книги, библиотека и др. създайте СТАТИИ.Тогава участниците ще бъдат много повече.
Вт., 25/01/2011 - 18:46 Permalink
Снимка
Dari_2011

Здравейте и от мене!
Модератор - много е важно да е много наясно с темата и то в дълбочина. По този начин ще може да насочва и акцентира върху важните неща и няма да допусне отклонения от поставените цели на дискусията. Също така трябва да е добър психолог и с интелигентно чувство за хумор, а също така да е наясно, че трябва да управлява дискутиращите, а не да демонстрира колко е велик. Велики са хората, които преследват обща цел.

Вт., 25/01/2011 - 09:25 Permalink
Снимка
maya.bojilova

Здравейте на всички! 
Прочетох мненията и естествено ги подкрепям, защото мисля, че всеки има своето основание.
По принцип термина „модератор” има наистина много значения, но нашата тема е „Как да модерираме дискусия в група”. Така дефинираната тема, също има параметри – каква е групата и какви са целите на дискусията. Според мене тези параметри са съществени за поведението на модератора. 
Но така или иначе, модераторът е този, който трябва да внася равновесието в дискусията, да осигури равни права на различните гледни точки, да връща дискусията към конкретната тема, ако евентуално се отклони и да се грижи винаги за добрия тон.
Ср., 26/01/2011 - 15:53 Permalink
Снимка
vanya.novakova

Здравейте!

Внимателно разгледах мненията до този момент и мисля, че успяхме да конкретизираме два ключови въпроса, които са от голямо значение за нашата тема „Как да модерираме дискусия в група”.
Първият въпрос е свързан с ролите на модератора при дискусията – нека да го формулираме като „Правила за модериране”. При това да не забравяме, че модерация може да бъде приложена в най-различни ситуации и контекст, и съответно, определянето на строги правила за модериране е невъзможно. Някои правила обаче могат да бъдат обобщени по следния начин на базата на изказаните мнения: 
• Модераторът ръководи комуникацията/дискусията 
• Модераторът улеснява дискусията
• Модераторът насочва и акцентира върху важните неща 
• Модераторът е лектор, който се стреми участниците сами да достигнат до изводите, които следват от проблема. 
• Модерацията подкрепя създаването на нагласи и вземането на решения в група –ценното е, когато изводите направи самата аудитория.
• Модераторът не допуска отклонения от поставените цели на дискусията.
• Модераторът следва да осигури равни права на различните гледни точки
• Модераторът трябва да връща дискусията към конкретната тема, ако евентуално се отклони.
• Модераторът да е наясно, че трябва да управлява дискутиращите, а не да демонстрира колко е велик. 
• Модераторът винаги се грижи за добрия тон на дискусията.
• Поведението на модератора се определя от състава на групата и целите на дискусията.
• Много е важна средата и участниците в групите; както и подходите и прилаганите инструменти. 

Вторият въпрос е свързан с професионалните и личностните характеристики на модератора -обобщението до момента показва следното: 
• Модераторът трябва да бъде експерт по темата на дискусията
• Модераторът да е добър психолог 
• Модераторът да е с интелигентно чувство за хумор
• Да притежава подготовка в областта на модерирането

Предлагам да бъдат въведени подтеми и да дискутираме по тези въпроси – мисля, че това ще бъде полезно както за нас самите, така и за центъра.

Пон., 31/01/2011 - 15:55 Permalink
Снимка
v.koleva5

На платформата за дистанционно обучение са провеждани много успешни обучения.Дискутирани са много теми.Но какво е важно за една дискусия?Да се виждат мненията на участниците, да се допълват и развиват.Участниците може да са много, може да са малко, важно е да са последователни, логични и обединени от обща цел.
Нед., 13/02/2011 - 09:49 Permalink

От предложените допълнения по дискусията за модератора се обособи една обобщена "картина" за поставения въпрос, към която уважаеми колеги считам да се присъединя единодушно в рамките на времето за това. 
Тук е мястото да отбележа, че участието на преподаватели в такива форуми е полезно и интересно, което води и до обобщени експертни мнения...

 

 

Пон., 28/02/2011 - 11:46 Permalink
Снимка
vanya.novakova

Напълно подкрепям мнението на Марио. И нека да го илюстрираме с резултата от нашата дискусия :D 

[b]10-те „златни” правила за модериране на дискусия [/b]

1.Бъдете запознати с темата на дискусията: за да се справите успешно с ролята на модератор е важно да имате необходимата експертиза по отношение на разглеждания проблем. 
2.Изяснете правилата на дискусията: погрижете се това да бъде първата стъпка на дискутирането. Следете за спазването на установените правила през цялото време на дискусията и не позволявайте на участниците да се отклоняват както от тях, така и от обсъжданите теми. Като модератор, можете да позволите на групата да работи по свой собствен начин, но той трябва да бъде съобразен с поставените от вас правила.
3.Представете точно и ясно процеса на вземане на решения и резултатите от тях
4.Овладейте и прилагайте свободно разнообразни методи и техники за комуникация. Насърчавайте ефективната комуникация: старайте се да минимизирате неразбирателствата между участниците 
5.Насърчавайте участниците да мислят, да творят, да вземат решения и носят отговорност за тях. Осигурете възможност да изразят личното си мнение. То не трябва да бъде повлияно нито от останалите участници в обсъждането на проблема, нито от Вас. 
6.Акцентирайте върху важните неща: времето на участниците е ценен ресурс.
7.Не давайте воля на излишни емоции: направлявайте дискусията внимателно, за да не се превърне в оживен спор
8.Действайте гъвкаво в зависимост от динамиката на груповия процес
9.Ангажирайте и мотивирайте участниците в дискусията: направете така, че мнението на всеки участник в дискусията да бъде чуто и разбрано.
10.Създайте чувство за общност в групата: накарайте участниците в дискусията да се почувстват така, сякаш вървят „хванати за ръка” към определена цел, а не един срещу друг.

Благодаря на всички, които споделиха мнението си за да изведем нашите 10 „златни” правила. [/b]

Вт., 10/03/2011 - 19:41 Permalink