Член от

5 години 4 months
Име и фамилия
доц. Начо Василев
Телефон
0879284211
Област на преподаване
Информатика
Снимка
Начо Василев
Лични данни
Запознат съм и приемам условията за обработка на лични данни от ЦРЧРРИ
Постави на заглавна страница
Off