Член от

7 години 7 months
Име и фамилия
Иван Бакалов
Телефон
(+359 2) 490 2039
Област на преподаване
Управление на дистанционното обучение
Снимка
снимка
Лични данни
Запознат съм и приемам условията за обработка на лични данни от ЦРЧРРИ
Постави на заглавна страница
Off