Групата трябва да има лидер

В едно мини-общество, каквото е обучителната група винаги има разногласия, различни „лагери“, провокатори, които ще застанат на обратно, спрямо общата идея. Но това е решаващият момент за излъчването на лидер, който да е вътрешен медиатор и комуникатор. Практиката в Центъра да се излъчва отговорник на групата още в първите дни на обучение е много успешна по много причини. Облекчава двупосочно комуникацията „организатор-група“, пести време, бързо и неусетно пренасочва енергията от евентуалните битки за лидерското място към по-съзидателни цели.

Трябва да се общува с обучаемите, като с равни

Дискусиите по различни въпроси в течение на курса имат своя принос за създаването на самочувствие у курсистите, че са равностоен партньор в процеса на обучение. Обмяната на личен опит – и на обучаемите и на преподавателя, прави от една страна по-достъпна изучаваната материя, а от друга, предоставя възможност за разглеждането на различни гледни точки дори по уж тривиални теми. Това е и начинът курсистите да бъдат „разбрани” от другите, като заявят открито своята позиция по различни въпроси.

Предимството на „Предварителното обучение“

Предварителната работа с потенциалните обучаеми е крайно необходима и особено подходяща в случаите, когато обучението трябва да е приоритетно ориентирано към промяна на мислене, на действия, на идея, на прилагане на конкретна мярка, политика и пр. В тези случаи, участниците задължително трябва да се запознаят предварително с учебното съдържание и да дадат обратна връзка под формата на въпроси или конкретни казуси за разрешаване, които да бъдат „разигран“ и в същинската част.