УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ

Учене чрез сътрудничество (cooperative learning) и съвместно обучение (collaborative learning) – как процедирате при поставянето на задачи за работа в групи?