Игрови методи в обученията за възрастни

Уважаеми колеги,

 

Започваме нова дискусия, която има за цел да набере достатъчно информация за игровите методи, които вие прилагате в обученията в Центъра. Разбира се, ще очакваме да предложите и такива, които смятате за подходящи, но не сте прилагали по една или друга причина.

 

Нека да се насочим и към критериите за избор на конкретен метод, целите, които желаете да постигнете и начинът на проложение.

Очакваме коментарите Ви!