Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми колеги,

 

Благодаря на всички, които се включиха в дискусията и споделиха мнението си за възможностите за развитие на електронния продукт СмартНет.

Дискусията показа, че посоката на развитие е правилна, но и че занапред на администраторите и мениджърите в Центъра, които поддържат този електронен продукт, им предстои много работа с оглед пълното разкриване на възможностите му като интструмент за работа преди, по време на и след обученията и най-вече – с оглед популяризирането му сред курсистите.

Коментарите очертаха следните възможности за използване на електронната мрежа СмартНет.

  1. Преди обучението като възможност за навлизане в проблематиката. Участието в подобен форум създава шанс за преодоляването на естественото притеснение пред непозната аудитория, което повечето курсисти изпитват при дискусия на живо. Особено ценен момент е възможността за поставяне на въпроси от самите курсисти към лектора, които могат да бъдат обсъдени и след това по време на самото обучение.
  2. Използване на мрежата по време на обученията. В секцията „Актуално“ на СмартНет съществува възможност за публикуване на актуална информация за обученията, която е достъпна до всички лектори и курсисти в реално време. Тази възможност обаче би могла да се използва в действителност, само ако курсистите получават своевременни нотификации за случващото се в мрежата, както отбелязва г-жа Кьосева.
  3. Функциониране на СмартНет като alumni network. Мрежата на Центъра е неоценима като инструмент за споделяне на опит между курсистите, преминали обучения в ЦРЧРРИ, но и за получаване на по-нататъшни напътствия от преподавателите, например при внедряване проектите им. Като alumni network СмартНет създава принадлежност на обучаемите към общността на преминалите обучение в Центъра и е изключително ценна мрежа от професионални контакти. Тя е възможност за виртуална среща между участници в обучения по сходни теми, провели се по различно време.

 

Независимо, че дискусията е официално обобщена, екипът на Центъра остава отворен за всички предложения, които биха подобрили работата ни и биха направили продукта по-ефективен за лектори и курсисти.

Администратор на СмартНет е Галина Иванова – galina_ivanova@chrdri.net.

Пет., 15/11/2019 - 13:26 Permalink