Предварителната работа с потенциалните обучаеми е крайно необходима и особено подходяща в случаите, когато обучението трябва да е приоритетно ориентирано към промяна на мислене, на действия, на идея, на прилагане на конкретна мярка, политика и пр. В тези случаи, участниците задължително трябва да се запознаят предварително с учебното съдържание и да дадат обратна връзка под формата на въпроси или конкретни казуси за разрешаване, които да бъдат „разигран“ и в същинската част. Същевременно, получената информация ще даде база за формиране на предварителни нагласи на групата и приблизително оформяне на ниво на компетентност в съответната област.

Категория