Уважаеми колеги,

Благодаря ви за споделените мнение по поставената тема. 
Дискусията показа, че консултацията на работното място (в интернет среда, от разстояние) има потенциал за развитие и приложение в обученията в ЦРЧРРИ. Вашите коментари формираха няколко важни детайла, а именно: 
1. В посочения вариянт консултацията на работното място има изключително важна роля, както за самите обучаеми, така и за лекторите - като мониторинг върху трансфера на знания и умения, които са предали в хода на обученията и тяхната приложимост;
2. Консултацията на работното място, базирана в интернет пространството има някои много важни предимства:
- спестява се време;
- финансов ресурс;
- провежда се бързо;
- осигурява комфорт и за двете страни;
- осигурява индивидуална или групова (чрез Скайп) работа и пр.

От изнесените мнения става ясно, че вие се обединявате около твърдението, че консултацията е метод на обучение или подход за продължаващо и надграждащо обучение.

Положителните изказвания ни дават основание да приемем, че консултацията на работното място от разстояние е удачен метод за приложение при обучителните процеси в ЦРЧРРИ. В тази връзка екипът от методисти си поставя за цел да разработи методика, съобразно спецификата на обученията в Центъра и да я апробира в рамките на настоящата година.