Уважаеми колеги,

Приветствам ви в новата ни тема за дискусия „Консултация на работното място – цел, методи, недостатъци и перспективи”.

Нека разгърнем дискусията в няколко направления:
- метод на обучение или продължаващо обучение;
- нов подход за мониторинг на самите преподаватели – за постигнати резултати от техните курсисти чрез приложените компетенции, придобити от съответния лектор, или обмяна на опит между лектор и обучаем.

Тук ще обърна внимание, че под консултация на работното място имаме в предвид дистанционна консултация чрез имейлинг. 
Центърът разработва различни методи и подходи за повишаване качеството и ефективността на обученията, които провежда. Настоящата дискусия има за цел да анализира мненията на лекторите по споменатата тема, с оглед възможностите за приложението на този метод в част от провеждащите се обучения.

Разчитаме на вашата активност!
Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Здравейте, колеги!

Винаги, още в първия учебен ден оставям e-mail и номер на GSМ телефон с думите "Винаги ще се радвам, ако мога да Ви помогна при положение, че имате проблем и не Ви е удобно, няма с кого да се консултирате. Дори да съм на улицата, стига да се чува добре, ще се опитам да помогна.
Случва се и специалист, които е много навътре в нещата (например, работа с програми Microsoft Office) при напрегната ситуация да "зацикли". В такива случай винаги е много полезна консултацията на работното място или с приятел (преподавател). По мое мнение "консултацията на работното място" е изключително полезна форма на екипна работа и че обединяването на знанията на всички (поне в един работен екип) води до повишаване на знанията, нивото на целия екип, като пъзел - отделните елементи не са картина, но подредени правилно, вече могат да са и произведение на изкуството. Така знания, получени по различни пътечки могат много по бързо да изведат до желания връх - решаването на целия проблем.
За съжаление не винаги, навсякъде и от всички се разбира тази истина. Обособяват се групи, които си дефинират проблемите, целите, критериите. Консултират се и се развиват в изградената капсула. Нещата стават още по-лоши, ако се изживяват като корифеи в съответната област. В създадената ситуация (изолация) съществува опасност от недооценяване на проблема. Никога не е ясно кой ще даде креативното, точното предложение за решаване на проблема. А е чудесно, ако в процеса на работа, нещо си дал, нещо си получил. И най-малкият опит и знания на колега е възможно да те изпратят с няколко етажа по-нагоре в процеса на работа, да ти повишат нивото.
Няма нищо по-хубаво от това да се научим да общуваме така, че да сме си по-полезни един на друг, без демонстрации, без опит да неглижираме или обиждаме хора, с които работим. Всеки може да има лош ден, да не е в кондиция в определен момент, да изглежда дори като бавноразвиващ се, но не е ясно утре дали ти няма да се в същата ситуация.
По отношение на организацията на консултациите - хубаво е да се организират семинари, обсъждания на проблеми (презентации) на работното място, на които по подготвени по проблема да го представят, да се предлагат източници с материали за запознаване по темата. В процеса на обсъждане, постепенно се подрежда пъзела от знания и умения, които са необходими за извеждане на определена задача до успешен край. Така че, консултации на работното място, е нещо много полезно и необходимо. Човек, докато обеснява нещо, може да вникне по-навътре в проблема. Въпрос на колега, може да помогне да погледнем проблема от друга страна, което да представлява и търсено решение.
Консултациите на работнота място са проблем на:
• общуването;
• желанието да споделим своите знания с други хора, които в определен, по-следващ момент, могат да бъдат и наша конкуренция;
• нежеланието ни други хора да разберат какво не знаем и вместо да направим опит да получим съвет и помощ от колеги, ние разчитаме да намерим време да го решим сами. А може би, наколко минути разговор, биха помогнали за намиране на правилната посока на продължаването на работата.
И така, най-сложно е да се научим да общуваме ползотворно, но не меркантилно и "надменно". Удоволствието от решаването на проблема, излизането от задънена ситуация или успешно продължаване на работа, ще е наистина голямо, а и усещането, че има хора до тебе, на които можеш да разчиташ, които стават твои съмищленици, не е за пренебрагване.

Вт., 28/05/2015 - 09:48 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Иван Бакалов
IBakalov

Здравейте,

Въпреки че изглежда, че консултацията на работното място на пръв поглед е метод допълващ останалите, безпорно неговата роля е много важна. Ако оставим настрана стандартната процедура по записването на телефонен номер и електронна поща на лектора, то аз искам да обръна внимание на един друг аспект на този метод.
С всяка изминала година средствата за комуникации посредством интернет се увеличават, а възможностите, които предоставят вече са почти неизчерпаеми. В този смисъл консултацията на работното място може да придобие съвсем ново измерение. Да вземем за пример най-простата програма за интернет комуникация - Скайп. Освен лесна за използване, тя практически е и един широко използван инструмент с множество функции. Чрез такъв тип програми лектора може лесно и бързо да осъществи, както писмена последваща консултация, така и при необходимост след предварителна договорка да даде индивидуални или групови консултации посредством възможностите на програмата (видео или аудио връзка).
Това от своя страна е само един пример за разширяващия се потенциал на този метод. Съществуването на продукти като дистанционни платформи за обучение,интернет базирани услуги за обмяна на данни и множество приложения за аудио и видео комуникация, според мен ще променят мястото на консултацията от подържащ метод към основен такъв, спестяващ време, пари и ресурси.

Вт., 28/05/2015 - 16:13 Permalink

Здравейте,
Консултацията на работното място безспорно е полезна, но аз смятам, че тя не може да е метод за обучение, а по-скоро продължаващо обучение. На работното място, в общия случай се очакват резултати от нашата дейност (освен ако е предвиден период за обучение) и прилагане на предварително получени знания и умения. Така, че чрез консултацията на работното място не могат да се получат фундаментални знания, но могат да се подобрят придобитите умения за конкретната област на приложение.
Консултацията на работното място е своеобразен „feedback“ за ефективността на обучението. Това, че курсистите имат конкретни въпроси, означава, че се опитват да приложат получените знания с цел повишаване на резултатността от ежедневната си дейност. Показва също, и че са овладели задълбочено съответния инструментариум, за да могат да го използват практически. Консултацията на работното място е полезна и за лектора – той ще придобие представа за конкретни приложения (необходимост) и ще има възможност да включи подобни практически задачи в бъдещи обучения. В заключение, отношението ми към консултацията на работното място е положително. Колкото до техническите и софтуерни средства – най-лесния и конвенционален начин е email, но биха могли да се използват и други платформи за дистанционни комуникации.
Поздрави,
Мая Божилова

Нед., 31/05/2015 - 11:38 Permalink

Здравейте и от мен!

За мен методът е вариант на дистанционното обучение.
В случаите, когато не е организирана платформа, опцията за комуникация и консултация чрез електронна поща, след приключване на обучението е допълнителна възможност за обучителя – да проследи развитието на процеса на работното място и за обучаемия – за продължаваща подкрепа във връзка с адаптацията на работното място. И за двете страни, това са позитиви.
Подкрепям идеята и смятам, че има ресурс за развитието и.
Опитът показва, че самите обучаеми, имат такава нужда и предприемат варианти за продължаване на професионалните и лични контакти, след приключване на обучението, чрез създаване на специализирани групи в социалните мрежи.
Вт., 02/06/2015 - 12:33 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Радко Зарков
Radko Zarkov

Поздрави на всички!

Консултацията на работното място,по-скоро вярното определение е консултация от разстояние, чрез имейлинг/обратна връзка с препоръки за развитие/може да се разглежда в днешни дни като успешен метод за надграждане в обучението и мониторинг от страна на преподавателите за степента на овладявания материал. Според мен, този метод на обучение е осъществим в Центъра само за групите и специалностите които сравнително дългосрочно се обучават. Това означава,че между преподаватели и обучавани ще има изградена дълготрайна връзка за да възникне и необходимост от допълнителни консултации. Ако вземем за пример курса по счетоводство , консултациите чрез имейлинг са необходими и смислени в частта на обучението по счетоводните дисциплини, където часовете за обучение са достатъчни като времетраене. За всички подкрепящи лекции с продължителност-1 до 5 дни практически не е възможно да се използва този метод на обучение защото това ще бъде по-скоро проява на модно увлечение,а не като реална възможност за повишена ефективност на обучението.

Радко Зарков

Вт., 02/06/2015 - 12:35 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Силвия Нейчева
Silviq Neicheva

Във връзка с дискутираната тема, ще използвам случая да споделя личния си опит в рамките на обучението по дисциплината „Делова кореспонденция” в Центъра. Обичайно поставям на всички курсисти две основни задачи: първата, да подготвят пакет документи за кандидатстване за „виртуално” работно място – придружително писмо, автобиография, мотивация, препоръка и т.н., а втората, да изработят поредица стандартни документи по конкретни казуси. Извън съвместната ни работа по време на лекции и упражнения, винаги съм предлагала на курсистите да изпращат на електронната ми поща готовите си решения, за да ги прегледам на спокойствие и да отбележа евентуалните грешки, бележки и препоръки. На тях оставям да преценят дали за целта да използват груповата поща или личните си e-mail-и.

Какво показва практиката. Курсистите много рядко ми изпращат материалите си в окончателния им вариант и така се оказвам буквално със задръстена електронна поща. Получавам, коригирам, връщам, пак получавам... В някои случаи корекциите ми изобщо не са взети предвид при следващите задачи и се налага да повтарям вече направени бележки. Съвместната работа върви леко с тези от тях, които и без друго се справят отлично още в компютърната зала. След минимални напътствия, ефектът е видим при тях в много кратки срокове. По-голямата част от курсистите предпочитат да използват личните си електронни пощи при този персонален подход на комуникиране. Така авторитетът и самочувствието на отделните курсисти биват съхранени при наличието на евентуални пропуски. 

Този подход има своите плюсове и минуси. Подходящ е там, където има индивидуална работа от страна на курсистите по изготвянето на учебни задачи или където се очаква от тях самостоятелен прочит и осмисляне на помощни материали преди обсъждане по време на лекции/упражнения. Вариантът е добър курсистите да получат индивидуална консултация, която ще отчете реалната ситуация на техните знания и умения. От друга страна, интензивната форма на обучение в Центъра предполага голям дефицит на свободно време, както за курсисти, така и за преподаватели при осъществяването на допълнителна комуникация извън учебната заетост. Задръстването на пощата и трудно доловимият ефект при някои от тях поставят под въпрос смисъла от положените усилия. Алтернативно, курсистите в някои от групите обмениха профили в социалните мрежи, създадоха групи във фейсбук или използваха груповата поща за комуникация помежду си.

Вт., 02/06/2015 - 12:36 Permalink