Уважаеми преподаватели,

започваме с новите дискусии в Клуба на лектора, който е с обновена визия и функционалности. Благодарение на  направените промени този дигитален продукт:

  • Разполага с обновена и атрактивна визия, нов структурен и графичен дизайн;
  • Съществува възможност за публикуване на материали с различни разширения на файла и професионална насоченост;
  • Интегриран е модул „Лекторът съветва“ за иницииране на теми за обсъждане от самите лектори, които са различни от тези, заложени от администратора;
  • Дигиталният продукт е достъпен от всички електронни устройства.

Както е известно за мнозина от Вас, от няколко години в Центъра функционира и друга дигитална платформа – SmartNet. По своята същност това е виртуална социална мрежа, чието предназначение е да запази връзката и професионалните контакти между участниците, преминали обучения в ЦРЧРРИ. Не по-малко е значението й обаче и за осъществяване на контакти между преподаватели и обучаеми, като е използвана многократно за набиране на мнения на участниците преди началото на обучителния процес, отговори на въпроси и решаване на казуси и практически задачи.

SmartNet също е с обновена визия и функционалности, които може да разгледате на интернет адрес: https://smartnetbg.net/bg/blogroll, като за това не е необходима регистрация.

Ще Ви бъдем благодарни, ако дадете идеи и предложения как по-ефективно да използваме този дигитален продукт за подобряване на цялостния обучителен процес.

Очакваме Вашите мнения, предложения и творчески идеи! За нас Вашият принос и опит е неоценим!

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте, колеги!

Според мен, ефективност в употребата на Смартнет можем да постигнем, когато убедим нашите курсисти, че наистина е полезно за тях да участват във форумите на тази платформа. Екипът, който отговаря за администрирането й, полага усилия с помощта на лекторите, дискусиите, които се отварят, да предоставят различни възможности за „навлизане“ в темата на съответното обучение. Спрямо естеството на обучителната материя, се публикуват интересни проблеми или казуси, а в други случаи, форумът е открит за въпроси на самите курсисти по темата. Смартнет предоставя възможност да се преодолее естественото притеснение да се говори пред непозната аудитория, да видиш друга гледна точка и да вземеш отношение по проблеми, появили се в коментарите на другите участници.

Смятам, че посоката на работа, която сме избрали е правилна и препоръката може да се направи единствено в усилията да популяризираме предимствата на този продукт.

Ср., 02/10/2019 - 11:34 Permalink

Не познавам Смартнет в дълбочина, но мога да споделя, че в обученията си изпращам на курсистите файлове с информация по изучаваните теми и тестове за психодиагностика и самоконтрол. Получените резултати обсъждаме по време на занятията с всички участници в групата. Благодарение на този подход обучаваните получават повече и по-задълбочени познания. Така се засилват и положителните нагласи към изучаваната проблематика.

 

Пон., 21/10/2019 - 14:52 Permalink

Според мен, съществуването и функционирането на дегитална платформа SmartNet в ЦЕНТЪРА е смислено и полезно.Използването на тази виртуална социална мрежа за връзка между преподаватели и курсисти, преминали обучение в ЦЕНТЪРА е необходимо.

Моят опит показва, че особено хората преминали обучение в "Малък и среден бизнес" се нуждаят от по-нататъшни консултации и напътствия за успешно реализиране на разработените проекти. Част от въпросите, свързани с практическото внедряване на проектите възникват след приключване на обучението. Тогава те имат нужда от допълнителни съвети от страна на преподавателите. Това би могло да се реализира успешно чрез обсъжданата дегитална платформа.

Пон., 21/10/2019 - 14:55 Permalink
Снимка
Gabriela Nikolova

Смятам че дигиталния продукт Смартнет е не само интересен и полезен в работата на преподавателите, за което споменава по-горе проф. Иванов, но това е една своеобразна принадлежност на обучаемите към общността на преминалите обучение в Центъра. Тази общност би могла да бъде  естествен източник на отговори по различни казуси, обмяна на мнения и търсене на решения  не само в обучителния процес, а и в последствие в ежедневната работа. Смартнет е изключително ценна мрежа от контакти, които участниците могат да запазят и след обучението си.

Пон., 21/10/2019 - 16:14 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Минчо Николов
Минчо Николов

Чрез инструмента SmartNet, обучаеми и обучители могат да се възползват от множество предимства. Мога да споделя, че във времето съм открил много достойнства на мрежата.  Освен обучителна, образователна и социална функция, SmartNet е събирателен професионален двигател. Новоназначени и дългогодишни служители в системата на АЗ, имат възможност да обменят опитност и да бъдат полезни със своята професионална експертиза един на друг.  Тук сме помествали т.нар. "коучинг карти" с колеги от Центъра. Изключително успешна съвместна работа се е получавала с участниците в предходни обучения.  Пожелавам успех на всички колеги, които се грижат за обновяването и развиването на дигиталния продукт SmartNet!

Ср., 23/10/2019 - 15:56 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте, отново!

Прочетох коментарите и виждам, че всички оценяваме този продукт като един полезен инструмент за работа. Очевидно рационалните доводи са достатъчни, за да го подкрепят. Сега трябва да работим. Да работим в насоката да се "припознае" Смартнет.

Предлагам всички, които имаме ангажименти към нашите курсисти, под една или друга форма - като преподаватели, като организатори, като методисти - да положим усилия да разкрием възможностите на този продукт и да създадем култура на ползването му.

Дайте предложения за конкретни стъпки!

Вт., 24/10/2019 - 16:53 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

Здравейте и от мен!

Както става ясно от предходните коментари SmartNet е полезен инструмент, но за момента в това са убедени само лекторите. Необходимо е и курсистите да го припознаят като продукт, от който имат съществени ползи, за да бъде наистина ефективен. Това може да стане най-малко по два начина:

- Курсистите ще са заинтригувани от даден продукт в дигитална среда само ако ежедневно имат някаква индикация от него, т.е. трябва да имат нотификация, която да им напомня, че има такъв продукт и там се случва "нещо". Веднага мога да дам пример с Фейсбук (съжалявам за примера, но е работещ), който ежедневно бълва информация - на някои нужна, на други не толкова, но във всички случаи постоянно се актуализира в пространството. В даден момент потребителите го посещават от чиста доза любопитство, между която намират и интересни и полезни "находки"

- За да бъде заинтригуван един потребител, той трябва да има мотив. За курсистите мотивът е обучението, но когато то е продиктувано от самите тях и те са съпричастни, тогава и резултатите са по-добри. За това, моето мнение е, да се изисква от обучаемите да създават казуси и задачи, на които техните колеги да отговарят, за да се завърти целия цикъл на обучението. Лекторът тук само ще бъде модератор. Не е лесно за изпълнение, но и селекцията на целевите групи трябва да бъде по-стойностна, с високи критерии за хора, които наистина искат да се обучават и да бъдат активни. В противен случай няма нужда от регистрацията им в SmartNet, та дори и от пасивното им присъствие в обучението...

Вт., 24/10/2019 - 22:15 Permalink